Gildezilver

Het gildezilver, zilver in bezit van een schuttersgilde of broederschap, is te verdelen in een aantal ‘typen’. Het patroonschild (met draagketen en de papagaai of vogel), het koningsschild, het wedstrijdzilver en de zilveren attributen (zoals drinkhoorns, dekenstaven, Het patroonschild is het eerste “oer”symbool van een broederschap. Dit schild, in grote variatie van vorm, draagt de naam van het gilde en een afbeelding van de schutspatroon. Aangezien de schuttersgilden veelal ontstaan zijn vanuit religieuze broederschappen, die in de plaatselijke kerk bepaalde functies hadden (en vaak nog steeds hebben) is de kerkpatroon (onder wiens bescherming een kerk of kapel is toegewijd) veelal ook de patroonheilige van het gilde. Deze heilige staat dan ook, met zijn of haar religieuze attributen beeldend op dit (patroon)schild.

De papegaai of vogel hangt veelal onder het patroonschild en vormt met de keten een eenheid. Het jaarlijkse schieten met boog, kruisboog en geweer om een ‘vogel’ was aanvankelijk een oefening om de doelgerichtheid van de schutter op peil te houden. Later (in de 12de eeuw) groeide dit uit tot een onderlinge competitie tussen de broeders. Diegene die de vogel, geplaatst op een hoge mast, omlaag schoot werd koning. Hij mocht het patroonschild gedurende een jaar dragen. Om zijn koningschap in ere te houden, werd het de traditie dat de koning een zilveren schild liet maken, dat hij schonk aan de broederschap en dat werd bevestigd op een koningsmantel. Dit koningsschild droeg (en draagt nog steeds) de naam van de koning, het jaar van het koningschap en (eventueel) andere informatie over de koning, zoals zijn beroep en familiewapen.

Op de jaarlijkse gildedagen worden tussen de deelnemende broederschappen verschillende wedstrijden om het prijzenzilver gehouden. De beste deelnemers krijgen per categorie (bijv. vendelen, kruisboog- en geweerschieten, trommelen, mooiste kostuums, enz.) gedenkschildjes.

Tenslotte de attributen. Gilden kennen ook een verscheidenheid aan attributen. Dit kunnen onderscheidingstekens naar de functie van een broeder binnen een gilde zijn (bijv. het dekenschild of een dekenstaf), een drinkhoorn (vanuit een oeroude traditie), kronen (die gedragen worden door de koning en/of koningin), een beeltenis van de schutspatroon (die tijdens een processie wordt meegedragen) en zelfs kerkelijke stukken voor het gilde-altaar. Veelal symboliseren deze attributen van oudsher de rijkdom en onafhankelijkheid van een schuttersgilde of broederschap en zijn sociale en religieuze betekenis binnen een (dorps)gemeenschap.

Al deze zilveren voorwerpen zijn (en blijven) eigendom van het gilde. Het zijn feitelijk allemaal unieke en originele stukken. Niet alleen om de intrinsieke waarde (zilver) waardevol, maar ook omdat deze voorwerpen de geschiedenis vertellen van een broederschap door de eeuwen en jaren heen.

De zilversmeden (in verleden en heden) hebben sterk bijgedragen om de zilveren traditie van de broederschappen in ere te houden. Ook zilver- en goudsmid Noud Peters in St. Anthonis draagt hieraan al vele jaren bij.

Zijn atelier maakt(e) naar eigen ontwerp o.m. patroonschilden, ketens, koningschilden, prijszilver, koningsvogels, koningsbekers, gildestaf, etc.

Meer weten over het gilden en zijn zilver? Neem contact op met Noud Peters en lees het boek “Gilden, Zilver, Gildezilver”, Kring van schuttersgilden Land van Cuijk. 2008. 160 pagina’s en vele foto’s. Auteur: Drs. Herman Jan van Cuijk.